Grenzen stellen……

AAFKE HOEKSTRA DE JONG STRESSCOUNSELOR BIJo.a HUISeLIJK GEWELD·DONDERDAG 19 OKTOBER 2017

Het stellen van grenzen is belangrijk om je eigen persoonlijke ruimte aan te geven. Zodat je je zelfrespect en zelfvertrouwen vergroot en versterkt. Laat zien wie je bent. Grenzen beschermen je, ze ordenen je leven en maken reclame voor je. Met duidelijke grenzen weet je wie je bent en wat je zwakke en sterke punten zijn. In plaats van ‘perfect’ durf je echt te zijn.

Bovenstaande ziet er zo gemakkelijk uit. Wat maakt dat het zo moeilijk is om gezonde grenzen te stellen.
Dat heeft meestal te maken met drie dingen:
Angst voor afwijzing en kritiek
Te hoge eisen stellen aan jezelf
Een te groot verantwoordelijkheidsbesef

Het eerste heeft o.a andere te maken met angst en behoefte aan goedkeuring. De kern van deze angst is het idee dat wat wie we zijn afhankelijk is van wat anderen van ons denken.
Bij het tweede punt gaat het over mensen die meestal of altijd overal ‘ja ‘op zeggen zij zijn zo grensoverschrijdend bezig dat ze niet meer kunnen voelen wat hun grens is. Deze mensen vinden dat je niet moet ‘zeuren’en alles maar moet ‘aankunnen’.
Bij een groot verantwoordelijkheidsbesef speelt een overdreven gevoel van verantwoordelijk zijn voor de gevoelens van anderen! Om te voorkomen dat een ander lijdt, pijn of verdriet heeft verveling voelt, houden ze geen rekening meer met hun eigen gevoel.

Iemand die zich gekwetst voelt als jij een redelijke grens stelt legt de verantwoordelijkheid van zijn/haar gevoel bij de verkeerde persoon. We zijn tenslotte allemaal verantwoordelijk voor onze eigen gevoelens en gedachten.

Je hebt verschillende manieren waarop je voor jezelf kunt opkomen
Passief, onderdanig en teruggetrokken: geen rekening houden met jezelf
Agressief, bazig en aanvallend: geen rekening houden met de ander
Assertief, onderhandelend en gelijkwaardig: rekening houden met de ander en jezelf

Alle drie de manieren hebben voor -en nadelen. De laatste manier is echter het meest uitgebalanceerd maakt je weerbaarder en geeft zelfvertrouwen.

Verborgen problemen
Wat ook meespeelt is de reactie van de buitenwacht zodra jij grenzen aan gaat geven die mensen niet van je gewend zijn. Weet dat je bij het aangeven van grenzen altijd in je recht staat. Dat recht is universeel en is ongeacht je huidskleur, maatschappelijke positie, lichamelijke gezondheid, geslacht , seksuele geaardheid of opleiding- niveau.
Je hebt o.a recht op:
Met respect behandeld te worden
Je mening te uiten
Nee ‘te zeggen’
Van mening te veranderen
Fouten te maken
Je wensen en behoeften te uiten
Menswaardig behandeld te worden

Voor jezelf opkomen heeft namelijk gevolgen voor anderen. Mensen worden sneller geconfronteerd met zichzelf. Waarschijnlijk konden ze jou toegevende houding gebruiken om hun eigen persoonlijke problemen niet onder ogen te hoeven zien. Op het moment dat jij je meer terugtrekt en niet langer de verantwoordelijkheid op je neemt voor hun problemen, kunnen langer bestaande problemen aan de oppervlakte komen. Soms lijkt het alsof jouw grenzen problemen bij anderen veroorzaken! Sterker nog mensen kunnen je zelf ronduit de schuld geven voor de problemen waar ze plotseling mee geconfronteerd worden. Dat maakt het aangeven van grenzen zo moeilijk.

Daarom: Mensen die extreem reageren op redelijke grenzen hebben vaak zelf verborgen problemen. Jouw grens kan hooguit een langer bestaand probleem aan de oppervlakte brengen. Maar dat is beslist niet jou schuld of het gevolg van jou grenzen dat een ander overdreven reageert. Jouw grens kan iemand confronteren met een waarheid die al eerder boventafel had moeten komen.

Uit: Ruimte voor jezelf, Fred Sterk en Sjoerd Swaen