Testconcept
Online Coaching, Schrijftherapie, Zelfanalyse

Mindfulness of achtbaarheid wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn, 1991). Aandacht te vestigen op het moment, aan alles wat zich daar voordoet.
De Analyste: Iemand die ontwikkelingen analyseert en hier eventueel conclusies aan verbindt.

Dit is wat ik doe: Je begint met het omschrijven van je situatie, wat speelt er en waar wil je het over hebben?
ik kijk of luister naar jouw verhaal zonder oordeel met een zo open mogelijke blik. En stel vragen uitsluitend over je tekst.

De MindfulAnalyste is een professionele coach en therapeut toegerust om alle over mogelijke onderwerpen de juiste vragen te stellen. Of het nu gaat om zingevingsvragen of vragen op het gebied van je gezondheid, eetgedrag, relatie en/of je werk, eigen gedachten die met je op de loop gaan, frustraties, faalangst, examenvrees, rouw of verdriet, depressie, angst en\of Burn-out, alles kan en mag aan de orde komen.

Het traject verloopt via E-mail info@stressmanagejezelf.nl
Je zoekt een plek waar je rustig en geconcentreerd kunt schrijven. Daar begin je met het omschrijven van je situatie, wat speelt er en waar wil je het over hebben? Dat doe je op je eigen manier, in je eigen stijl. Je mailt naar de MindfulAnalyst en zij leest je tekst, uiteraard in alle vertrouwelijkheid. Dan stelt ze je een aantal vragen die puur en alleen betrekking hebben op jouw tekst.

De vragen nodigen je uit om verder te schrijven, en zo komt er een proces op gang. Je daalt in jezelf af, je gaat na hoe dingen zijn gekomen en je ziet verbanden en verklaringen. Ook verwerk je emoties, van wat voor aard dan ook. Alles voelt veilig en prettig aan omdat je zelf bepaalt waar en wanneer je schrijft. Daarbij verzacht schrijven de emoties die met het verhaal gepaard gaan.

Moet je goed kunnen schrijven?
Je hoeft niet goed te kunnen schrijven. Taal is ondergeschikt binnen de processen. Het gaat niet om foutloos Nederlands schrijven, spelling of stijl. Maar om gewoon jezelf te zijn, een met het papier. In dit geval met scherm en toetsenbord.

Je wordt door vier fasen geleidt. Daarin schrijf je een of twee mails per dag, zo kort of lang als je wilt, op de momenten dat het voor jou prettig voelt.

De vier fasen van:
Ordening, Structurering, Verinnerlijking en Opbouw

DE EERSTE FASE
De fase van de situatie in het nu
Wat is je huidige situatie? In deze fase beschrijf je wat er nu speelt en waar je op dit moment aandacht aan wilt besteden. Dit doe je in je eigen woorden, op je eigen manier. Na je eerste tekst worden er een aantal vragen gesteld om het schrijfproces op gang te laten komen.

DE TWEEDE FASE
De fase van het onderzoek
Hoe komt het dat je in deze situatie zit? Deze vraag heeft betrekking op wat je in de eerste fase beschreven hebt. De oorzaak en of aanleiding.
Waar zitten de spanningen, onmacht, ongemak, automatische reacties die je steeds de verkeerde kant opsturen? In deze fase onderzoek je dit met behulp van vragen die je helpen om de diepte in te gaan.

DE DERDE FASE
De fase van de mogelijkheden
In de tweede fase doe je vaak onverwachte en verrassende ontdekkingen. Je verwerkt emoties, ziet verbanden en zo ontstaat er ruimte om zaken te veranderen, spanning en onmacht een andere wending te geven. Je voelt dat je het heft weer in eigen hand kunt nemen en onderzoekt in alle rust samen in fase 3 de mogelijkheden.

DE VIERDE FASE
De fase van afronden en plannen maken
Welke weg sla je in, wat ga je doen met de opgedane inzichten en ontdekkingen? Daarover beslis je in deze fase en je stelt een mooi einddocument op waarin je noteert wat je concreet en op de korte termijn gaat doen.

Zo schrijf je eigen, persoonlijke document. Waar je op gezette tijden nog eens aan denkt en dingen in terug kunt lezen.

Kortom, 5 dagen lang een intensieve online schrijftraining, die verheldert, opruimt en waarin je opnieuw je eigen wijsheid vindt.
Na een week weet je weer waar je staat, en waar je naartoe wilt.
De schrijftraining is een mix van Coaching, Therapie en ZelfAnalyse.

Kosten: €275,- voor vijf dagen begeleiding. (Vergelijk dit met een Coach van ca 100 euro per uur, dan is je keus vast snel gemaakt.)

Wil je toch liever met mij in gesprek? Dat kan, mijn praktijk is in Epe (Gelderland).

Tot slot nog wat weetjes over het thema Geluk (emotie)
Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid en vaak samengaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet. Uit ervaring weet ik dat dit ook naast elkaar kan bestaan. Het een sluit het ander niet uit.

Download gerust het boekje over geluk hiernaast en doe daar alvast uw of je voordeel mee.

Veel leesplezier!
en misschien tot gauw.

ps lukt het downloaden om de een of andere reden niet? Laat het dan even weten.

Vriendelijke groet,

Aafke

Naar idee van Mirjam Windrich
Mindful Analyses
Op basis van Boeddhistiche, Taalfilosofische en Psychologische principes
Socratische Coachen

Aafke Hoekstra de Jong
Wachtelenbergweg 4
(Ingang tegenover Pandersakker 2)
8162 XC Epe

06- 40 84 67 44
info@stressmanagejezelf.nl

Kvk Apeldoorn: 62130609
Rekeningnummer: NL57ABNA0531108775
BTW NL : NL136853912B03
AGBcode: