Hsp’ers als redders van het volk…..

JUF,COACH,COUNSELOR BIJ HSP, STRESS & LEVENSKUNST·DONDERDAG 31 AUGUSTUS 2017

Bij iemand met HSP is het zenuwstelsel gevoeliger voor zintuigelijke prikkels en de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie dan bij de meeste mensen.
Hooggevoelige mensen hebben een goede intuitie en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren en de natuur. Ze hebben een rijk gevoelsleven en worden snel geraakt door de schoonheid van details. Minder sensitieve personen merken dit soort details niet op.

Verhoogde gevoeligheid heeft ook nadelen. Doordat HSPers meer openstaan voor prikkels van buitenaf, raken ze eerder van slag. Dit gebeurt vooral als ze gedurende langere tijd intense en grove prikkels te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld grote drukke mensen massa’s veel lawaai, felle lichten en verkeersdrukte. maar ook verkeerd voedsel en medicijnen kunnen hsp’er van hun stuk brengen. Een hsp’er kan gemakkelijk overprikkelt raken, en heeft dan veel tijd en rust nodig om te herstellen. het is voor hsp’er daarom belangrijk thuis een plek te hebben waar ze zich terug kunnen trekken. Helaas is dit niet altijd mogelijk of is de hsp’er zich niet zo bewust van zijn verhoogde gevoeligheid.

Alhoewel het is onze maatschappij nog steeds geen hooggewaardeerde eigenschap is . Is het wanneer je hebt leren omgaan met je hooggevoeligheid een enorme gave die heel goed in te zetten is in veel verschillende functies.

Leuk om te weten:
Vanuit de geschiedenis waren de hooggevoelige mensen de redders van het volk. Ze functioneerde als de raadgevers en adviseurs van de edelmannen, koningen en de hoge mensen in het leger. Dit o.a door hun fijne gevoel om onderlinge verhoudingen bloot te leggen, onraad al roken voor het er was. Mensen met hooggevoeligheid zijn hun tijd vaak ver vooruit.