Acceptance and commitment

De vaardigheden die je gaat leren vallen onder de levenskunsten

Wat is ACT?
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezig houden met de meer waardevolle dingen in je leven.

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment. Bij het Acceptance‐onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens , afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken, en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in je obstakels. Het Commitment‐onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!

In de therapie cq training wordt er gewerkt vanuit de volgende invalshoeken:
Acceptatie: bereid zijn tot het aanvaarden van je binnenwereld
Defusie: gedachten wat minder serieus te nemen
Context: loslaten van vastgeroeste overtuigingen over jezelf
Hier en Nu: stilstaan bij het hier en nu
Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven
Toegewijd Handelen: handelen in overeenstemming met je waarden

Resultaat: Persoonlijke veerkracht: Vermogen om mee te buigen met de obstakels, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je belangrijk vindt (Psychologische Flexibiliteit*).

ACT is een bewezen effectieve therapie cq training voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie, stress, Burn-out en lichamelijke ongemakken. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten.

Laat je vastgeroeste overtuigingen los & Ontdek de next level versie van jezelf
Dit ACT traject van 9 sessies waarin je nieuwe vaardigheden leert om moeilijke gedachten en gevoelens aan te kunnen en in het heden te leven.
Resultaat: Je gaat dingen doen die je leven op de lange termijn verbeteren en verrijken. Persoonlijke veerkracht: Vermogen om mee te buigen met de obstakels, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je belangrijk vindt (Psychologische Flexibiliteit*).

Investering in jezelf: 910,00 inclusief BTW, koffie/thee met lekkers en materialen
Het programma bestaat uit;
9 individuele sessies met mij als Mental Coach/Therapeut (ca 12 uur)
Persoonlijke feedback.
9 Weken inspiratiemail, met tips, aanvullingen en een kort verslag van de sessie
Reflectie verslag
3 x telefonische contact
Waardevolle oefeningen
Huiswerk
Map met materiaal

Je investeert in jezelf, je groei en je persoonlijke ontwikkeling en dat kost tijd, inzet en bereidheid en brengt je Persoonlijke veerkracht vrijheid, passie, vernieuwde energie en eigen regie over je leven.

Meld je aan voor jou nieuwe start!

Ik ontmoet je graag!