Kernkwaliteiten en kernkwadranten

CURA, PRAKTIJK VOOR STRESSMANAGEMENT EPE·VRIJDAG 30 MAART 2018

In mijn praktijk en ook voor mijzelf maak ik gebruik van kernkwadranten. Kernkwadranten is een model, bedacht door Daniel Ofman, dat op een makkelijke en inzichtelijke manier (kern)kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van mensen zichtbaar kan maken.
Mijn ervaring is dat het inzetten van kernkwaliteiten en het kernkwadrant, veel inzicht geeft in gedrag, patronen en kwaliteiten.

Kernkwadrant
Wat is een kernkwadrant? Stel je kernkwaliteit is bescheidenheid. Wanneer je te bescheiden bent loop je het risico om onzichtbaar te worden, dit is de valkuil of vervorming. Het positief tegenovergestelde van onzichtbaar zijn is jezelf presenteren; dit is de uitdaging. Mensen die zich te veel presenteren vertonen vaak arrogant gedrag; iets waar bescheiden mensen over het algemeen allergisch voor zijn. Arrogantie “lokt” in dit voorbeeld weer onzichtbaar gedrag uit; de valkuil. Wanneer je erin slaagt om je uitdaging te ontwikkelen, jezelf meer te presenteren, heb je een dubbele kwaliteit: Jezelf vanuit bescheidenheid presenteren. Dit is een positieve combinatie van de kernkwaliteit en de uitdaging. Hierdoor loop je minder kans om in je valkuil te belanden.

Hieronder vind je een lijst van veelvoorkomende combinaties
kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.
Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief
Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig
Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid
Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie
Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren
Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief
Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact
Consequent Star Met alle winden meewaaien Flexibel
Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline
Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld
Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren
Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen
Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme
Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact
Flexibiliteit Zwabberigheid Dogmatisch tandvastigheid
Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid
Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit
Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig
Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom
Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid
Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid
Gul Verkwistend Krenterig Verstandig
Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid
Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten
Krachtig Agressief Passief Terughoudend
Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit
Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit
Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid
Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen
Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert
Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig
Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid
Rust Traagheid Opgefokt Energiek
Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid
Verantwoordelijkheid nemen Overbelast raken Slachtoffer Hulp vragen
Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust
Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef
Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen
Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid
Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk
Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden
Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid
Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten

Kun jij jouw kernkwaliteiten herkennen?
Bovenstaande lijst geeft een aantal voorbeelden van veelvoorkomende combinaties kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.
Het mooiste is natuurlijk om ze bij jezelf te ontdekken en er een kernkwadrant van te maken.
Over het algemeen kunnen de meeste mensen wel één of meerdere (kern)kwaliteiten van zichzelf benoemen.
Mocht je vastlopen dan kunnen de volgende vragen je hierbij helpen:
Wat waarderen anderen in mij?
Wat vind ik heel gewoon om te doen?
Wat moedig ik anderen aan om te doen, waar stimuleer ik anderen in, of wat eis ik van anderen?

Valkuilen zijn te achterhalen door
Wat verwijten anderen mij vaak?
Wat doe ik als ik onder druk sta of gestrest ben?
Welk gedrag rechtvaardig ik van mijzelf?

Uitdagingen zijn te achterhalen door
Welke kwaliteit mis ik in mijzelf of doe ik te weinig?
Wat wensen anderen mij toe?
Waar heb ik bewondering voor?

Allergieën kun je achterhalen door
Welk gedrag (van anderen) heb ik een hekel aan, minacht ik, of word ik boos om?
Welk gedrag zou je bij jezelf verafschuwen?
Waar vinden anderen je te veel over opwinden?

Gebruik je kernkwaliteit en het kernkwadrant om je uitdaging te ontdekken