Intuïtief handelen gevaarlijk?

‘Dankzij onze intuïtie kunnen we makkelijker functioneren: we hoeven niet overal diep bij na te denken. Maar psycholoog Harald Merkelbach laat zien dat intuïtief handelen ook gevaarlijk kan zijn.

Het is in de mode om intuïtie op een voetstuk te plaatsen. Zo schrijft de Amerikaanse journalist Malcolm Gladwell in zijn bestseller The tipping point dat intuïtie uitstekende beslissingen oplevert. Mensen moeten vaker hun intuïtie laten prevaleren, aldus Gladwell, de wereld wordt er beter van. Moderne goeroes zeggen het hem na: ze leren managers, leraren en artsen te koersen op hun onderbuik en te communiceren vanuit hun ‘innerlijke kind’.’

Hmmmm ….dacht ik bij mezelf en ging mijn eigen ervaringen eens na. Volgens mij worden er een aantal dingen door elkaar gehaald, heb je zelf het verschil nog nooit gevoelt, ervaren of je erin verdiept. Dat laatste dan wel maar met het intellect zonder de ervaring.
Intuitie is volgens mijn ervaringen totaal iets anders dan gevoel of communiceren met je innerlijke kind.

Hoe zit het dan wel….

Ik ben vooral een ervaringsdeskundige en geen wetenschapper….ik schrijf dus vanuit mijzelf en mijn ervaring
Door te communiceren met je ‘innerlijk’ kind neem je jezelf serieus en zul je soms of vaak inzichten opdoen over het hoe en wat betreft je handelen. Als het kind erg gewond is krijgt het aandacht en kun je het troosten. Dat geeft rust. Daarin kun je wel dingen beter inschatten en overzien.

Gevoel en gevoelens zijn vaak gekleurd, tenzij je behoorlijk ontwikkeld bent en jezelf goed kent, dan geven ze je de juiste informatie over wat goed is voor jou. Maar stel dat je in ene aversie voor iemand voelt hoeft het niet altijd zo te zijn dat er wat mis is met deze persoon. Het geeft in ieder geval weer dat het voor jou lastig gezelschap is, waarschijnlijk vanuit nare of pijnlijke herinneringen of ervaringen. Heftige gevoelens of alarmbellen die afgaan altijd serieus nemen. Dan is er wel echt wat niet pluis. Gevoel geeft in ieder geval het meest eerlijke antwoord op wat jou richting is en wat bij je past. Gevoel wordt gestuurd door gedachten en andersom.

Intuitie daar in tegen komt vanuit een hoger weten. de rechterhersenhelft speelt daarbij een grote rol. Het wordt vanuit verschillende disciplines op verschillende wijze bekeken.
bekeken.

In de gangbare opvattingen worden de volgende definities omschreven in termen van zowel een functie of proces, als de inhoud of het product van een functie of proces. Zo geeft de Webster dictionary de volgende definities:
de directe perceptie van waarheid, feiten e.d., onafhankelijk van enig redeneerproces
een feit, of waarheid die op deze wijze is waargenomen
een scherp en snel inzicht
het vermogen of eigenschap van een dergelijke snelle perceptie of direct inzicht.

Het volgen van intuïtieve ingevingen is (volgens de plausibiliteitsmethode) een onbewust proces (denk maar aan het besturen van een motorvoertuig) dat gecorrigeerd kan worden door rationeel denken.

‘Albert Einstein schijnt hierover gezegd te hebben: ‘De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten’.

Ik voel me dan ook verwant met de uitspraak van Albert Einstein. Mijn ervaring is ook dat je rechterhersenhelft informatie oppikt waar je wel met je linkerhersenhelft over na kunt denken. Maar waar je niet voor geleerd hoeft te hebben. Een enorme rijke bron waar je uit kunt putten. Rechts pikt feilloos op wat je nodig hebt om een probleem in kaart te brengen, oplossingen te zien, antwoorden te verkrijgen. Zonder dat je je er van bewust hoeft te zijn.

Het is een hele subtiele waarneming vergeleken met bijvoorbeeld gevoel.
Voorbeeld: Ik was bezig met een opdracht op schilderles. Ik kreeg muziek te horen in een taal die ik niet kon verstaan kende het schijnbaar beroemde stuk ook niet. Maar ik begon, het enige wat van mijn kwast afkwam was rood, helderrode verf het hele blad vol, ik bleef maar doorgaan de verf drupte eraf…..toen de muziek afgelopen was kwam mijn docent verbaasd naar mij toe, ‘heb je dat geschilderd’ vroeg ze me, ‘hoe is het mogelijk.’’ Het stuk waar ik naar geluisterd had ging over het beramen van een moord en het plegen ervan. Dit had ik dus feilloos zonder enige verdere kennis opgepikt.

Ik weet inmiddels dat er nog een heel aantal manieren zijn van waarnemen in meer of mindere subtiele energie of beelden. Dit is niet altijd feilloos maar ‘gekleurd’. Kan afkomstig zijn van mensen die kundige zijn in het door sturen van beelden en gevoelens. Meestal zonder goede bedoelingen. Het is bijna niet te onderscheiden van wat echt is.

Intuitie is voor mij een feilloos weten…echt wat anders dan luisteren naar je gevoel. Met dat het een andere functie heeft. Gevoel zegt iets over jezelf. Intuïtieve ingevingen kunnen van alles zijn en over alles gaan…..

Of intuitie gevaarlijk is? Ik denk dat dat afhangt van de ontvanger, hoe zuiverder je bent hoe subtieler de energie is die je kunt ontvangen. Komt de bron van lagere energieën dan kun je nogal eens bedrogen uitkomen.