Ben jij een HSPer?

ALGEMENE KENMERKEN VAN HOOGSENSITIVITEIT

Hoogsensitieve personen hebben veel met elkaar gemeen. In feite
is hoogsensitiviteit een combinatie van eigenschappen, die hierna
zullen worden opgesomd. Natuurlijk is elke hsp’er uniek en zijn er
individuele verschillen. Dit is afhankelijkheid van de persoonlijkheid
en de voorgeschiedenis. Iemand hoeft dus niet aan alle punten
te voldoen om zich een hsp’er te kunnen noemen. Het kan zijn
dat men zich totaal niet herkent in één of meerdere punten. Een
hoogsensitief persoon vertoont over het algemeen de volgende

kenmerken:
• Je neemt gedetailleerder, subtieler en intenser waar dan de meeste
anderen in je omgeving.
• Je bent erg gevoelig voor prikkels van buitenaf.
• Je voelt je in veel (sociale) situaties niet op je gemak.
• Je hebt meer tijd en moeite nodig om indrukken te verwerken.
• Je hebt een diep en rijk gevoelsleven.
• Je voelt stemmingen en sferen goed aan.
• Je bent snel geraakt, zowel in positieve als negatieve zin.

• Je bent snel geroerd door de schoonheid van de natuur, kunst en
muziek.
• Je ervaart ook de emoties van anderen als intens.
• Je hebt moeite met planning en structuur.
• Je kan verlegen overkomen, hoewel je dat niet bent.
• Je bent vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch.
• Je functioneert minder goed als je geobserveerd of geëvalueerd
wordt.
• Je bent vaak zorgzaam en hebt oog voor de behoeften van anderen;
soms heb je moeite om grenzen aan te geven.
• Je hebt een verfijnd gevoel voor humor en houdt niet van platheid
en geweld.
• Je hebt relatief vaak last van stress, spanning en fysieke klachten,
zoals hoofdpijn, allergieën, maag- of darmklachten, chronische
vermoeidheid etc.
• Je hebt een gevoelig lichaamssysteem en kan snel en heftig reageren
op warmte en kou, ongeschikt voedsel, alcohol of juist een
gebrek aan voeding en vocht.
• Je bent gevoelig voor pijn.
• Je hebt weleens last van stemmingswisselingen, angsten of perioden
van depressiviteit.
• Je bent gevoelig voor verslavingen, zoals roken, drinken, drugsgebruik
of anderszins.

Deze lijst van kenmerken is niet uitputtend, maar geeft een goed
beeld van de hoogsensitieve persoon. Als de meeste punten op
iemand van toepassing zijn, is de kwalificatie ‘hoogsensitief’ te
gebruiken.